Această specializare se ocupă de dimensiunea educațională a vieții noastre, depășind atribuțiile instituților de învățământ. Astfel se asigură un proces de educație și dezvoltare în acord cu nevoile, competențele, capacitățile și interesele fiecărei persoane în parte.

Serviciile sunt adresate tuturor, indiferent de categoria de vârstă sau nivel de dezvoltare:

a) evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei:iconservicii_EDUCATIONALA

Surprinderea dezvoltării cognitive, afective şi psiho-sociale a copiilor şi tinerilor la nivel individual, de grup;

b) consiliere şcolară:

Folosirea unor metode şi tehnici de formare şi educare a unor deprinderi şi atitudini ce contribuie la învăţarea eficientă, a capacităţilor de integrare în viaţa comunitară, a conduitelor şi atitudinilor sanogene;

 c) consiliere vocaţională:

Aplicarea unor metode şi tehnici de identificare a aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale;

Dezvoltarea capacităţii de luare a deciziilor privind cariera şi a unor deprinderi de integrare pe piaţa muncii;

d) intervenţie psihologică primară:

Dezvoltarea următoarelor arii: intelectuală, afectivă, socială, de personalitate, comportamente de adaptare, orientare vocaţională;

Promovarea stării de bine şi prevenirea apariţiei unor probleme;

e) Consiliere psihoeducaţională a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de criză familială, de inadaptare şcolară, socială, eşec şcolar, abandon şcolar, absenteism etc., precum şi a celor cu tulburări de comportament şi disciplină, a părinţilor, cu privire la importanţa climatului familial pentru dezvoltarea optimă a copiilor şi tinerilor, optimizarea relaţiilor dintre familie şi şcoală;

Specialistul nostru în psihologie educațională este Psih. Mircea Radu

Shares