Etică

Profesia de psiholog cu drept de liberă practică este o profesie liberală, reglementată prin Legea 213/2014 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

Etica profesională recomandă respectarea articolelor și principiilor din Codul Deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum și specificațiile prevăzute în Codul de Procedură Disciplinară. Câteva dintre principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog sunt:
• Principiul competenței, specializării și integrității profesionale
• Principiul responsabilității științifice și profesionale
• Principiul independenței, nediscriminării și imparțialității profesionale
• Principiul asigurării demnității și respectului pentru ființe
• Principiul liberei concurențe profesionale
• Principiul confidențialității și păstrării secretului profesional
• Principiul informării și obținerii consimțământului prealabil
Vizitati si site-ul Colegiului Psihologilor din Romania – www.copsi.ro

Shares